Jeste interesantna ponuda. Najlepše skijanje je u martu, ali za NG je bitan doživljaj i van staze.
Ne znam koje su žičare u funkciji bile prošle godine. Ja kada sam bio radila je samo jedna žica,...