Hotel Metropol, od 9 casova, mada je namenjeno prvenstveno turiistickim organizacijama. Mozda moze da se uzme koji prospekt i kontakt...