Vrlo lepo a izgleda da nije bilo uobičajenih -20. Koliko realno ina sređenih staza? Vidim na karti da je skoro svaka litica označena kao staza.