U projektu moravskog koridora će se raditi autoput od Pojata preko Stopanje pa dalje (nama je interesantan ovaj deo do Stopanje ;)), u istom projektu je predviđen i put sa 4 (2+2) trake Stopanja -...