Da li je taj glečer još živ ili ga je vrućina istopila?