Ako je to po onom projektu od pre par godina, to nema veze sa sadašnjim ski centrom. Projekat je bio da se na novom lokalitetu pravi potpuno novo skijalište koje ne bi bilo uvezano sa starim.