Elem, daklem, u pancericu se ubaci metalni hepek koji simulira nogu, pa se isti iznad pancerice prikači na mašinu prije testiranja prednjeg veza. Za testiranje zadnjeg veza se koristi traka koja ide...