Zavisi od instruktora.

Ali teško da će da savlada strmu padinu bez da se nagne napred, odnosno da štap inicira zavoj.