Vladimir Veličković je naš poznati slikar koji godinama (decenijama) živi u Parizu,
potpis na skijama je njegov, isti kao i na grafikama, serigrafijama i slikama.