Bez obzira na oblast delovanja, prodajni sajmovi u celom svetu gube smisao, a vidim da se ni profesionalnim sajmovima ne piše dobro. Ja sam izlagač na Loristu i iz godine u godinu postaje sve...