Samo mala korekcija: sadašnji trosjed nije iz vremena Olimpijade. Pred kraj rata, kada se jedna oslobodilačka vojska (a sve vojske su oslobodilačke) povlačila sa Bjelašnice, kvalitetno je oslobodila...