Mislim da bi bilo dobro ako od samog početka možeš učiti mališana da drži štapove u ruci :)

Navika stvorena od početka je dobra navika, pa makar mu dao za dva broja kraće štapove da mu ne bi...