Ako nije tajna, gde ste se smestili? Ja sam nešto gledao za 25.3. i nisam zadovoljan sa ponudom?