Ispravka ! Nema skijanja! Lepi se sve za sve pa ti vidi ko sve nije ulepljen!!;)