Premestio sam pitanje/odgovor u drugu temu.

Naravno da je bolje da se otvori nova tema nego da se piše u nekoj koja nema veze sa pitanjem.